Wat is de huurverhoging per 1 juli 2023?

Voor de sociale huurwoningen geldt:
* Is uw (gezamenlijk) inkomen 2021 als eenpersoonshuishouden niet hoger dan € 48.836,- of als meerpersoonshuishouden 
  niet hoger dan € 56.513,- . Dan ontvangt u:
  Maximaal een huurverhoging van 3,1% als de (kale) huur € 300,- of meer per maand is.
  Maximaal  een huurverhoging van € 25,- als de (kale) lager is dan € 300,00.

* U ontvangt een huurverhoging van maximaal € 50,- als uw inkomen 2021 onder een hoger midden inkomen of hoog inkomen
  valt. Voor een eenpersoonshuishouden geldt dit vanaf € 48.836,- of hoger en voor een meerpersoonshuishouden gaat het om
  een gezamenlijk inkomen van € 56.513,- of hoger. 
  Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar alleen
  het inkomen meegeteld dat boven € 21.835,- uit komt.

* Garages krijgen een huurverhoging van 3,1%.

* Vrije sector woningen krijgen een maximale huurverhoging van 4,1%.

 Sommige huurders krijgen geen of een lagere huurverhoging, namelijk bij:

  • woningen waarvoor een sloopdatum is vastgesteld of die tijdelijk via de Leegstandwet worden verhuurd;
  • huurders met een huurvastcontract krijgen geen huurverhoging;
  • woningen met energielabel E, F of G;  
  • sociale huurwoningen waarvan de nieuwe (kale) huur boven de huurtoeslaggrens (€ 808,06 euro) komt, de huur wordt dan afgetopt op de huurtoeslaggrens;
  • woningen waarvan de huurprijs op of boven de streefhuur ligt. De streefhuur is de huurprijs die we passend vinden bij de woning.