Wanneer krijg ik de huurverhogingsbrief 2022 en welke regels gelden hiervoor?

Ieder jaar krijgt u een brief waarin staat wat uw huurverhoging per 1 juli is. Voor de huurverhogingsbrief gelden een paar regels, namelijk:

  • dat u de brief voor 1 mei moet ontvangen;
  • dat de brief uw huidige en de nieuwe kale huur (dus zonder servicekosten), het percentage of het bedrag van de huurverhoging en de ingangsdatum van de huurverhoging moet bevatten;
  • dat in de brief moet staan hoe u eventueel bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Kijk ook op de site van de Rijksoverheid waar het voorstel tot huurverhoging aan moet voldoen