Mijn partner en ik gaan uit elkaar/scheiden, wijzigt het contract?

Als de hoofdhuurder opzegt

Als een huurder de huur opzegt, heeft de medecontractant in principe het recht om in de woning te blijven. U meldt ons het vertrek van een huurder. De medewerker kan u helpen aan een eenzijdig huuropzeggingsformulier. Het contract wordt op naam van de achterblijvende contractant gezet. Doet de vertrekkende huurder dat niet, dan blijft hij medeaansprakelijk, bijvoorbeeld voor het betalen van de huur.

Woont u korter dan 2 jaar samen, dan gaat het contract niet automatisch over op de medebewoner. De medebewoner is degene die niet op het huurcontract staat. Als het gaat om een medebewoner bepaalt de woningcorporatie of het huurcontract wordt aangepast.

Bij echtscheiding

Bij een echtscheiding bepaalt de rechter aan wie de woning wordt toegewezen. Degene die de woning krijgt toegewezen kan blijven huren. Het huurcontract wordt dan op naam van de huurder gezet zodra ProWonen de uitspraak heeft ontvangen.