Mijn partner (huurder) is overleden en ik sta niet op contract. Wat te doen?

Meldt u ons het overlijden van uw partner via uw persoonlijke pagina

Was u gehuwd of had u een geregistreerd partnerschap dat niet bij ons bekend was? Dan vragen wij u om bewijsdocumenten van de gemeente: een huwelijksakte en een overlijdensakte. Ook nemen we uw gegevens als overblijvende huurder door. De huurovereenkomst zal na ontvangst van gegevens aangepast worden.

Woonde u samen met al dan niet een samenlevingscontract, dan kunt u als partner het contract voortzetten als er sprake is van een duurzame relatie

Naast een "overlijdensakte" van de gemeente vragen wij u aan te tonen dat er sprake was van een duurzame relatie. We vragen u minimaal te overleggen een samenlevingscontract of uittreksel van de gemeente waaruit blijkt dat u twee jaar op dit adres heeft gewoond met de contractant. U logt met uw DigiD in op website van de gemeente. Bij het aanvragen van het uittreksel geeft u als doel aan: "historische adresgegevens".

Is hiervan geen sprake dan kunt u het contract in principe niet voort zetten

Een eventuele inschrijving als woningzoekende zullen wij ook aanpassen.