Asbest in uw woning. Wat doet u dan?

Als er geboord en gebroken wordt aan asbest kan dit materiaal risicovol zijn. Doet u dit dus zeker niet!

Dus NIET: boren, zagen, schuren, slopen, breken en hergebruiken. Zo voorkomt u dat er vezels vrijkomen die gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. U kunt het asbesthoudende materiaal wel behangen, schilderen of schoonmaken. Ook daarbij moet u het materiaal niet beschadigen. Dus bijvoorbeeld geen schuurpapier, hogedrukspuit of staalborstels gebruiken. 

 

Vertrouwt u het niet, dien dan een reparatieverzoek in op MijnProWonen of via postcode/huisnummer. Al dan niet via een huisbezoek bepaalt onze medewerker of het asbest betreft en zo ja welke stappen er verder ondernomen moeten worden. Gevaarlijk asbest verwijderen we direct. 

 

Is er geen direct gevaar, dan vertellen we bewoners waar het asbest zit en hoe ze hiermee moeten omgaan. Verwijdering van asbest doen we in de meeste gevallen tijdens toekomstig onderhoud. Op onze website staat hoe wij omgaan met asbest. 

 

Bij verhuizing  

Asbest mag NIET worden overgedaan tussen oude en nieuwe huurder ook al wil de nieuwe bewoner het graag. Aan de nieuwe bewoner geven wij aan waar het asbest in de woning zit, met uiteraard het verzoek het asbest NIET te bewerken.