Ik ga graven in mijn tuin. Hoe weet ik waar de bekabeling ligt?

Als u machinale graafwerkzaamheden wilt (laten) uitvoeren op uw eigen terrein, bent u verplicht om minimaal drie werkdagen van te voren een Graafmelding te doen bij het Kadaster. Met een Graafmelding vraagt u informatie op over de kabels en leidingen in de grond. U gebruikt deze informatie om schade aan de kabels en leidingen te voorkomen. Er worden kosten in rekening gebracht voor een Graafmelding. Op de website van het Kadaster vindt u alle relevante informatie. 

Er is ook een kliclijn die aangeeft welke leidingen in tuin lopen. Dit is er voor gravers en kabel- en leidingbeheerders 0800 - 0080 (gratis nummer).