Tikkende leidingen CV ketel

Geluiden uit de radiatoren duiden op lucht in de leidingen. U kunt zelf eenvoudig de verwarming ontluchten met een ontluchtingssleuteltje. Begin altijd bij de radiator die zich op het hoogste punt in huis bevindt.