Schade aan woning door vandalisme

Schade aan uw deuren en kozijnen na een inbraak? Of een ingegooid raam? 

Neemt u hiervoor zo snel als mogelijk contact op met ons. Ook in het weekend is er spoedhulp beschikbaar. Belt u dan ons telefoonnummer 0545-285 000.

 

Aangifte

Doet u ook aangifte bij de politie en stuurt u een kopie aangifte aan ProWonen. Stel we vinden de daders, dan kan de schade mogelijk verhaald worden. Schade aan de woning als gevolg van (poging tot) inbraak herstelt ProWonen kosteloos. 

Wanneer ProWonen geen kopie van uw aangifte heeft ontvangen, zijn de gemaakte kosten voor uw eigen rekening.