Lekkage door smeltwater

De grote hoeveelheid sneeuw die op de daken ligt, gaat smelten wanneer de dooi inzet. Het smeltwater zoekt zich een weg, waardoor dit als lekkage in huis terecht kan komen. Stuifsneeuw kan tussen de dakpannen gekomen zijn en als dit gaat smelten, kan dit lekkage tot gevolg hebben. 

 

Door de vorst bevriest de reeds gesmolten sneeuw in regenpijpen en dakgoten. Hierdoor kan vorstschade ontstaan, wat ook weer lekkage tot gevolg kan hebben. 

 

Wat kunt u doen? 

Bij geen schade adviseren we om niet direct contact met ons op te nemen. Wacht een volgende regenbui af. Is er na de regenbui nog steeds lekkage? Neem dan contact met ons op.

 

Heeft u wel veel schade of wateroverlast? Neem dan direct contact met ons op. 

 

Heeft u schade door smeltwater? Dan kunt u de schade misschien verhalen op uw eigen inboedelverzekering. ProWonen is verantwoordelijk voor de opstal- en gevolgschade die ontstaan is uit gebreken aan de constructie van daken en goten. 

 

U kunt lekkages voorkomen door uw dakgoot en regenpijp zoveel mogelijk sneeuwvrij te houden. Het smeltwater kan dan makkelijk weglopen. Haal vuil en andere verstoppingen tijdig uit goten en regenpijp en maak ze eventueel ijsvrij. Kunt u dit niet zelf, laat dit dan uitvoeren door derden. 

 

Bij appartementen complexen en/of seniorenwoningen vragen wij bewoners alert te zijn en contact op te nemen met ProWonen bij vermoeden van dichtgevroren dakgoten.