Wat moet ik zelf verzekeren en wat is via het huurcontract door ProWonen verzekerd?

In sommige gevallen moet het huurcontract (huursamenstelling) er op nageslagen worden om te weten of er bijvoorbeeld een glasverzekering in de huur zit. 

  • Over het algemeen zitten sinds een paar jaar de volgende zaken standaard in het huurcontract: glasverzekering (mits u hier van lid bent); 
  • rioolontstoppingsfonds; 
  • onderhoud cv-installatie (mits van ProWonen); 
  • onderhoud geiser of boiler (mits van ProWonen); 
  • graffiti (schoonmaken van buitenmuren als die worden beklad); 
  • servicefonds (mits u hier van lid bent). 

Bij een aantal complexen zitten ook onderhoud van de algemene ruimte en het ventilatiesysteem standaard in het huurcontract.  

Wat betreft de inboedel is ProWonen alleen verantwoordelijk voor alles wat nagelvast zit aan muren, wanden en plafonds. Een keukenkastje is bijvoorbeeld voor rekening van ProWonen, maar schilderijtjes en lampen vallen onder uw eigen inboedelverzekering. Daarbij is slijtage van nagelvaste delen voor rekening van ProWonen, maar kan beschadiging door uw toedoen voor uw eigen rekening komen. U kunt zich hiervoor verzekeren door in uw inboedelverzekering het zogenaamde huurdersbelang op te nemen.   

Wat kan ik zelf doen? 

Sluit een goede "inboedelverzekering (inclusief huurdersbelang)" af. Dan krijgt u bij brand en inbraak de verzekeringswaarde van uw spullen in geld terug. Het is al erg genoeg om waarde volle bezittingen kwijt te raken. Geld besparen op verzekeringen is risico nemen! 

Het is raadzaam ook een "aansprakelijkheidsverzekering" af te sluiten, zodat u verzekerd bent voor schade aan andermans eigendom, door bijvoorbeeld een overstromende wasmachine of spelende kinderen. Door de jaren heen krijgen mensen vaak meer spullen in huis. Kijk of uw inboedelverkering meegroeit, zodat u niet onderverzekerd raakt.