Kan ik (gevolg)schade verhalen op ProWonen?

In principe komt gevolgschade voor uw eigen rekening. 

Schade als gevolg van het gebruik, bijvoorbeeld een hete pan op het aanrecht zetten, in wc pot hard voorwerp laten vallen en deur doortrappen. Maar ook voor schade aan behang of vloerbedekking bij een lekkage is ProWonen meestal niet aansprakelijk. 

Informeert u zich bij uw verzekeraar hoe u zich hiervoor verzekeren kunt door een inboedelverzekering af te sluiten. Hij weet meer over het verzekeren van het "huurdersbelang".  

 

Ontstaat de door u geleden schade door nalatigheid of een ongeluk van onze kant, dan vergoeden wij in de nodige gevallen de schade. * 

Hiervoor geldt minimaal dat u: 

  • de schade binnen 24 uur schriftelijk aan ons moet melden; 
  • de schade zoveel mogelijk beperkt. Bij bijvoorbeeld lekkage doet u dit door uw bezittingen even van de plaats waar de lekkage zich bevindt te verplaatsen naar een veilige droge ruimte of plaats, de leidingen af te sluiten en eventuele overige noodvoorzieningen te treffen. 

Alleen als de (vervolg)schade aan de verhuurder is toe te rekenen en dat is bijvoorbeeld het geval als er niet goed, niet tijdig is hersteld c.q.. gerepareerd (art. 7;208 BW). Ook kan ProWonen tot schadevergoeding verplicht zijn als we het gebrek bij aanvang van de huur al kenden, of hadden behoren te kennen. Voorkomen van schade is beter. Daar kunt u zelf aan meewerken door op tijd een onderhoudsverzoek of klacht aan ons te melden. En bent u er alert op dat leidingen in een koude winter niet bevriezen.