Slaapkamer op de zolderverdieping

U wilt van de zolder een slaapkamer maken. Voor uw eigen veiligheid moet de ruimte en toegankelijkheid voldoen aan de plaatselijke bouwverordening. Vraagt u informatie op bij uw gemeente. Dit kan via het omgevingsloket.

U mag pas met de werkzaamheden beginnen als u een omgevingsvergunning van de gemeente heeft ontvangen en u vervolgens bij ons een schriftelijke aanvraag heeft gedaan via het formulier "zelf klussen en verbouwen" onder "zelf online regelen" op uw persoonlijke pagina. U voegt bij dit formulier een kopie van de verleende vergunning als bijlage die u van de gemeente heeft ontvangen.