Geldt mijn urgentieverklaring ook voor bijvoorbeeld Wonion?

De verhuurmedewerkers van de meewerkende corporaties overleggen vooraf of:

  • Woningzoekenden komen met de urgentie vraag bij de corporatie van hun gemeente (A). De corporatiemedewerker doet de intake en beoordeelt of de aanvraag doorgestuurd wordt.<br />
  • Als de urgent woningzoekende zijn woonwensen in werkgebied van corporatie B heeft, neemt B de urgentie over. Corporatie B wijst dan toe op basis van urgentie datum. Als er een geschikte woning vrijkomt wordt deze niet geadverteerd maar rechtstreeks toegewezen.
  • Een urgent woningzoekende kan zelf wel op het woningaanbod op www.thuisindeachterhoek.nl reageren maar krijgt dan geen voorrang. Hij doet dan mee op basis van zijn inschrijfdatum.

Een urgente wordt niet klakkeloos overgenomen.