Welk inkomen telt voor toewijzen woning?

Het inkomen dat staat genoemd op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Het gezamenlijk verzamelinkomen van uzelf en uw eventuele partner of andere huisgenoten.

Als er sprake is van een "inkomensdaling", mag je wel aanvullende inkomensgegevens (bijvoorbeeld recente loonstroken) aanleveren en gaan we uit van het HUIDIGE inkomen.

Bij "inkomensstijging" aanvullende inkomensgegevens aanleveren in de vorm van een recente loonstrook (loon voor loonheffing gebruiken).

ThuisindeAchterhoek (TidA) gaat uit van het jaarloon, dus het loon maal het aantal maanden plus eventueel vakantietoeslag vermelden bij de inschrijving.