Krijg ik een vergoeding voor veranderingen die ik in/aan mijn woning heb aangebracht (verhuizen i.v.m. sloop)?

Huurders die zelf veranderingen in hun woning hebben aangebracht, mogen deze uit de woning verwijderen en/of meenemen. Onnodige schade en onveilige situaties moeten hierbij voorkomen worden. 

 

Er bestaat recht op een vergoeding voor door de huurder aangebrachte veranderingen onder bepaalde voorwaarden.