Wat betekent de Warmtewet voor mij?

Het gaat hier om woningen met blokverwarming, stadsverwarming of WKO installatie. Als huurder kunt u dan niet zelf uw leverancier kiezen en de nieuwe wet beschermt deze consument. 

Heeft u dit in uw woning, dan valt u onder de Warmtewet. 

In de Warmtewet per 2014 zijn regels opgenomen over de maximumprijs van warmte, de wijze van afrekening, de bemetering en geschillen over warmtelevering. Jaarlijks wordt de maximale prijs bepaald van zowel vastrecht als het variabele deel. 

Bij ProWonen betalen huurders nooit meer dan wettelijk toegestaan. Voor u verandert er weinig. U blijft gewoon een voorschot voor warmte betalen en u ontvangt eens per jaar een afrekening.