Wat zijn subsidiabele servicekosten?

Subsidiabele servicekosten zijn servicekosten die u mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Voor deze kosten geldt vaak een maximumbedrag. 

Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten: 

  • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten, 
  • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, 
  • huismeesterkosten en 
  • kosten voor dienst- en recreatieruimten. 

 

Uw subsidiabele huur vindt u onder "Mijn Huurcontract" op uw persoonlijke pagina. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie.