Hennep/wiet kweken is verboden!

Het kan brand, stank en wateroverlast veroorzaken. Samen met u willen wij ervoor zorgen dat uw buurt hennepvrij en veilig is en blijft. 

U mag geen hennep kweken in uw woning. Ook niet in de berging, de schuur, zolder of kruipruimte. Ook mag niet iemand anders in uw woning hennep kweken. 

Hennep kweken kost veel stroom en water en daardoor kan er kortsluiting ontstaan. U brengt daardoor niet alleen uzelf maar ook uw buren in gevaar. 

Ontdekt ProWonen een hennepkwekerij in uw woning? Dan wordt uw huurcontract beĆ«indigd en verliest u uw woning. 


Een hennepkwekerij herkennen

Als u denkt dat er in uw buurt hennep gekweekt wordt, neem dan contact op de politie via 0900 8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. 

U kunt een hennepkwekerij herkennen door afgeplakte ramen en deuren, een zoemend geluid van ventilatoren, sneeuw die blijft liggen op een deel van het dak, roosters op vreemde plekken aan de gevel, stank en vocht. Heeft u vermoedens die u wilt bespreken dan kunt u ook terecht bij ProWonen.