Overhangende takken van de bomen van de buren

Als de buren last hebben van overhangende takken of doorschietende wortels dan kan men de buurman verzoeken om deze af te zagen of af te steken. Een bewoner is verplicht binnen een redelijke termijn aan dit verzoek tegemoet te komen. Blijft hij in gebreke, dan mag men de zaag of schop zelf ter hand nemen. 

In dergelijke gevallen dient men wel in overleg te snoeien en mag aan de bomen en struiken geen onnodige schade toegebracht worden. 

 

Het bovenstaande geldt alleen voor overhangende takken en niet  voor het in hoogte terugnemen van een boom. Bijvoorbeeld vanwege weinig zon. Er geldt geen maximaal toegestane hoogte voor bomen, maar een boom mag geen onrechtmatige hinder veroorzaken. Leest u hierover meer op de site van de bomenstichting.


LET OP: Zeer drastisch snoeien, zoals het verwijderen van de kroon uit een boom, valt onder kappen. Informeert u dan (net als bij kappen van een hele boom) bij uw gemeente of u een kapvergunning aanvragen moet.