Schutting en erfgrens

Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen uw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom van u en uw buren. 

U bent allebei (in overleg) verantwoordelijk voor het onderhoud, het schoonhouden en eventueel vernieuwen van de erfafscheiding. Samen met de buren betaalt u de gemaakte kosten 

Bij vertrek overlegt u met uw buren. Voor meer informatie over erfafscheiding kijkt u op de website van het juridisch loket.